També som el que vestim

Entenem per roba ètica aquella que ha estat creada sota criteris justos i socialment responsables. La roba ètica respon a la necessitat de crear un tipus de moda que no generi més pobresa i sobretot que no creï desigualtat social. També respon a la necessitat de crear un tipus de moda que no discrimini imposant cànons de bellesa despòtics.

Entenem per roba orgànica aquella que ha estat creada sota criteris ecològics i de responsabilitat ambiental, o sigui, sota criteris que no malmetin el medi i sobretot no comprometin l’entorn de les generacions futures. Inclouríem també, dins el criteri de la roba creada amb una preocupació ecològica, la roba que es realitza a partir de la recuperació de residus, o la recuperació de roba de segona mà. En la complementarietat d’aquests criteris podem començar a parlar de roba sostenible.

La motivació per crear roba sostenible va néixer a partir de la preocupació per donar una alternativa al model industrial tèxtil actual. Apostant per materials ètics i sostenibles, confeccionant localment i amb una producció molt ajustada, es poden donar alternatives de consum a la població que busca sortir dels circuits actuals del fast fashion i busca vestir-se sense comprometre el medi ni generar més treball esclau.

El tret característic de les col·leccions que realitzo actualment recau en els materials utilitzats. Aquests són residus pre-consum, o roba de segona mà. El reciclatge de roba és una tècnica a través de la qual es pretén allargar la vida útil de la roba i evitar així, la generació de nous residus. Malgrat que aquesta és una pràctica antiga i popular, el concepte que s’està utilitzant per denominar aquest tipus de reciclatge és el de Upcycling. Això respon a l’objectiu de dotar de més valor al producte reciclat final.

La indústria tèxtil és un dels sectors que actualment està generant més treball esclau i contaminació ambiental. Per això calen alternatives oferint materials ecològics, i produint de manera més responsable. El consumidor final és la clau alhora de canviar el model d’empresa tèxtil que volem, en el moment que compra està decidint de quina manera i a quin món vol viure.

Clara Mallart

 Article publicat al Setmanari La Directa, a la secció Canvi de Rumb, Juliol 2013