Lifelong fashion : una proposta estratègica per a un sistema del vestit circular i sostenible

La sostenibilitat en el sector tèxtil i la seva aplicació per a crear un sistema de la moda ambientalment i socialment segur són els reptes que afronta la indústria a curt termini. Aquesta recerca estudia com poder transitar cap a un sistema del vestit que parteixi de bases decreixentistes vinculades a la sobirania. A través de la pràctica de l’upcycling s’investiguen diverses estratègies per allargar la vida del vestit. Des de la materialitat fins als usos, es presenta una investigació basada en l’anàlisi del cicle de vida (ACV). Es proposa el marc conceptual de Lifelong fashion com a estratègia que recull i possibilita la creació d’un mètode per al disseny de moda i afegeix el disseny dels cicles de vida com a peça complementària durant els processos projectuals d’ideació i de creació tèxtils.

Clara Mallart Lacruz, 2019

Teniu la recerca disponible al Dipòsit d’EINA, clicant la imatge: