Blog

Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent

1. Per què necessitem una ètica en el disseny?

Abans que res, el dissenyador és un ésser humà i, com a tal, està obligat a deixar el planeta en millors condicions en què l’ha trobat (Monteiro, 2017). Amb aquesta contundència el dissenyador Mike Monteiro presenta el primer punt del codi ètic per dissenyadors que ha desenvolupat. Incideix en la idea que, com a dissenyadors i creadors, triem tenir un impacte en les persones amb les quals entrem en contacte mitjançant la nostra feina, d’aquesta manera podem ajudar o fer mal, segons el que dissenyem, i aquesta qüestió s’ha de considerar des del primer moment en què projectem un disseny.

 

Materials desenvolupats per a l’Assignatura Ètica i Sostenibilitat en el Disseny, del Grau en Disseny i Creació Digital, de la Universitat Oberta de Catalunya.

Codi: PID_00274583