PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

La materialitat tèxtil com a llenguatge

El vestit com a eina de transformació social

L’Ecofeminisme

L’activisme en disseny

La transferència de coneixement