btr

BACK TO ECO

2018

Desenvolupament d’una Pla de Treball per  al taller de confecció de la marca Back to Eco. Creació d’una metodologia de treball que uneix i coordina les fases de de producció, neteja, tall, confecció, emmagatzematge i qualitat. Creació de fitxes tècniques de confecció i tall.

Category:

Share: