foto 16

LIFELONG FASHION; UNA PROPOSTA ESTRATÈGICA PER UN SISTEMA DEL VESTIT CIRCULAR I SOSTENIBLE

La sostenibilitat en el sector tèxtil i la seva aplicació per a crear un sistema de la moda ambientalment i socialment segur són els reptes que afronta la indústria a curt termini. Aquesta recerca estudia com poder transitar cap a un sistema del vestit que parteixi de bases decreixentistes vinculades a la sobirania. A través de la pràctica de l’upcycling s’investiguen diverses estratègies per allargar la vida del vestit. Des de la materialitat ns als usos, es presenta una investigació basada en l’anàlisi del cicle de vida (ACV). Es proposa el marc conceptual de Lifelong fashion com a estratègia que recull i possibilita la creació d’un mètode per al disseny de moda i afegeix el disseny dels cicles de vida com a peça complementària durant els processos projectuals, d’ideació i de creació tèxtils.

Projecte de recerca

Màster Universitàri de Recerca en Art i Disseny 2019

Share: