BIOGRAFIA

dav

Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona, especialitat Medi Ambient i Geografia Urbana i Diplomada en Disseny de Moda per l’Escola Superior de Disseny IED Barcelona, especialitzada en Ecodisseny i Disseny per la Innovació social. Actualment realitzant el Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny impartit a l’Escola Eina, UAB.

A través de la pràctica del disseny tèxtil s’articula la recerca teòrica plantejada des de l’ecodisseny, el decreixement i l’ecofeminisme. Aquesta pretén buscar vies per a la construcció d’un nou sistema del vestit.

La docència, la recerca i la consultoria són tres peces claus que es combinen i es retroalimenten entre elles. La ràpida evolució de la materialitat innovadora tèxtil, el debat permanent sobre la sostenibilitat i l’aplicació de nous conceptes, mètodes i processos productius dins l’àmbit de les industries tèxtils creen sinergies que evolucionen les unes mab les altres.

Membre de l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona i col·laboradora esporàdica de revistes i blogs, utilitza l’escriptura i la materialitat tèxtil com a llenguatges i canals combinats per a la transmissió de coneixements, la reflexió crítica i la recerca permanent dins l’àmbit de la sostenibilitat tèxtil.